Email : biuro@aquahost.pl

Regulamin

serwisu AquaHost.pl

§ 1 Przedmiot umowy


Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy firmą Aquahost.pl. z siedzibą w Raciborzu, zwaną dalej Operatorem, a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą zarejestrowania na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych. Operator - Aquahost.pl
Abonament - osoba zarejestrowana w serwisie AquaHost.pl

§ 2 Ogólne

Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług AquaHost.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Rejestrując się automatycznie zgadzasz się na przetworzenie twoich danych osobowych w celach marketingowych. AquaHost.pl nie będzie ujawniać twoich danych osobowych osobom trzecim.

§ 3 Operator

 • AquaHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont użytkowników.

 • AquaHost.pl nie weryfikuje ani nie kontroluje twoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 • AquaHost.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  - awaria lub łączy telekomunikacyjnych
  - okoliczności powstałych z winy użytkownika np. oprogramowania użytkownika
  - okoliczności powstałych w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa
  - nieprawidłowego użytkowania serwera
  - działania osób trzecich
  - przyczyn na które Operator nie miał wpływu np. na skutek awarii sprzętu
  - nie wykonuje kopii zapasowych plików użytkowników

  § 4 Abonament

 • Zabrania się umieszczania na serwerze skryptów powodujących destabilizację pracy serwera, bądź mogących służyć do prób uzyskania dostępu do systemu.

 • Zabronione jest umieszczania oraz rozruch serwerów głosowych, serwerów gier czy innych skryptów powodujących destabilizację serwera
 • Zabronione jest przechowywanie dużych plików na koncie www tzn. ( Backupy serwisów, kopi zapasowych itp.) nie pochodzące ze żródła strony hostowania AquaHost.pl
 • Zabrania się wykorzystywania konta do wysyłania masowej korespondencji (także masowych powiadomień na forach, powodujących wysłanie maili do wszytkich użytkowników) lub SPAMu. Dozwolone jest wysyłanie do 1000 wiadomośći dziennie. Wysyłka wiekszej ilośći maili, które spowodują zapchanie kolejki serwera poczty na serwerze spowoduje blokadę lub nawet usunięcie konta.

 • Całkowitą odpowiedzialność za informacje umieszczone na twoim koncie ponosi wyłącznie użytkownik konta.

 • Środki wpłacone na AquaHost.pl są środdkami wirtualnymi można wymieniać je na produkty w serwisie lecz nie można ich wypłacić
 • § 5 Promocje

 • Promocje AquaHost.pl nie łączą się
 • Promocje FREEAQUA posiada schemat 1 UŻYTKOWNIK = 1 KOD
 • Administracja może odmówić przydzielenia kodu rabatowego.
 • W przypadku wykrycia mulikont administracja może odmówić zastosowania promocji.
 • § 6 Reklamacje

  Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkwnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi..
  Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (aktywacja serwerów www, VPS i serwerów wirtualnych, aktywacja serwerów głosowych, aktywacja certyfikatów SSL) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
  Dokonując zamówień w serwisie AquaHost.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

  § 7 Umowa Abonencka może być rozwiązana:


  Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres biuro@aquahost.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.


  Z powodu nie uregulowania przez Abonenet opłat w ciągu 3 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy - dotyczy serwerów WWW (hosting www).

  W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.

  Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy AQUAHost

  Przedterminowe rozwiązanie umowy nie upoważnia do zwrotu opłaty abonmentowej.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytowników sieci.

  W przypadku destabilizacji serwera administracja AquaHost.pl ma prawo do całkowitego usunięcia plików klienta

  § 8 Regulamin

 • AquaHost.pl zatrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu.